תנאי השימוש באתר טיולים לפטרה

  • השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן, ומהוה הסכמה מצדך לתנאים אלה.
  • במאמרים, בתמונות ובהמלצות המפורסמות באתר "טיולים לפטרה" (eilatPetraTours.com) אין משום המלצה או חוות דעת, וקבלת החלטה כלשהי על סמך המידע המצוי באתר הוא על אחריות המשתמש באתר בלבד.
  • מערכת "טיולים לפטרה" תנקוט בכל הצעדים הסבירים על מנת לספק מידע מהימן ואיכותי במאמרים שבאתר. יחד עם זאת ייתכנו מצבים שבו ייפלו שגיאות וטעיות אנוש שלא במזיד בתוכן האתר; במקרה שכזה מתחייבת הנהלת האתר לבדוק, לתקן או להסיר המידע שגוי בהתאם לבקשה של בעל העניין.
  • בפרסום המלצות באתר (באם תפתח האופציה לרשום המלצות) אין להשתמש בשפה פוגענית או גזענית ולקיים הוראות כל דין.
  • מערכת אתר "טיולים לפטרה" שומרת את הזכות לאשר או שלא לאשר כל המלצה בהתאם לרצונה ולמערכת שיקוליה המוחלט ללא מסירת דין וחשבון על סיבת אישור או אי אישור המלצה למאמר.
  • מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר לרבות כל הדפים וההמלצות המופעים באתר הינם קניינה של הנהלת האתר. אין להעתיק או לפרסם מידע מתוך האתר ללא הסכמה מפורשת של הנהלת האתר.
  • הנהלת האתר רשאית בכל עת להכניס שינוים בהסכם זה או באתר עצמו.
  • הסכם זה מוסדר על פי חוקי מדינת ישראל. הנך מסכים כי בכל מחלוקת כלשהי תחול סמכות השיפוט של בית המשפט באילת.
המאמר באדיבות אתר טיולים לפטרה (www.eilatPetraTours.com)